OM oss

Kvinnojouren Säter bildades december 2022 och är en ideell verksamhet som arbetar för att stötta våldsutsatta kvinnor, vår organisation är ansluten till ROKs -Riksorganistationen för tjej och kvinnojourer. Vår verksamhet består av jourkvinnor som erbjuder stöd och samtalsstöd för den som är eller har varit utsatt för våld i nära relation, vi har tystnadsplikt och hos oss kan du vara anonym. Vår strävan är ett jämlikt samhälle fritt från våld.

unsplash