Utsatt för våld?

Ibland kan det vara svårt att själv veta om du lever i en relation som innehåller våld. Våld förekommer i olika former; 


Psykiskt våld - kan innebära att du blir nedtryckt, kränkt, gaslightad, manipulerad och kontrollerad etc. 


Ekonomiskt våld - din partner kontrollerar din ekonomi, tvingar dig till att ta lån och du begränsas i vad dina pengar får användas till.


Latent våld - du känner dig hotad, att du behöver anpassa dig och tassa på tå för att inte väcka vrede hos din partner.


Fysiskt våld - knuffar, nypningar, drag i håret, slag och smällar är alla fysiskt våld.


Eftervåld - våldet upphör inte alla gånger när när relationen tar slut, barnen kan användas som maktmedel, ekonomiskt våld, hämdporr och andra digitala hot, din förövare sprider rykten om dig, stalking mm.

unsplash